Razem 0,00 zł

Zobacz koszyk Przejdź do zakupu

Kupujesz prosto od polskiego producenta. Szczegóły

Razem 0,00 zł

Przejdź do oferty

Unia Europejska

535 410 810 / 535 410 808

PON - PT: 0900 - 1700

Biuro obsługi klienta

535 410 810

535 410 808

 

Salon firmowy

Znajdziesz nas tutaj:

Ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz - w pobliżu salonu Ikea oraz sklepu Lidl

Godziny pracy:

Pon - Pt: 1000 - 1800

Sobota: 900 - 1400

 
negocjuj
koszyk
0
0
0 zł

 

 

ZOBACZ ŁÓŻKA I MATERACE

 

 

Regulamin Promocji „KUP ŁÓŻKO I MATERAC - STELAŻ DOSTANIESZ ZA 1ZŁ”

 

 

 

§ I. Organizator Promocji

 

1. Promocja „Kup łóżko i materac - stelaż dostaniesz za 1zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez STWD Roman Bilecki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 25 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-015-57-66, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. STWD Roman Bilecki jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

 


§ II. Czas trwania Promocji

 

Promocja trwa od dnia 19.03.2018 r. do odwołania.

 

 


§ III. Uczestnictwo w Promocji

 

1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepu internetowego The Beds, którego właścicielem jest firma STWD, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby dokonujące zakupów mebli z oferty The Beds, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujący waruek: w okresie trwania Promocji złożą zamówienie na łóżko drewniane oraz materac z oferty The Beds za pośrednictwem witryny www.beds.pl§ IV. Zasady Promocji

 

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w § III, otrzyma stelaż BR, kompatybilny z zamówionym łóżkiem za 1 zł.

 


§ V. Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres:

STWD Roman Bilecki
ul. Wiślana 25 PL 85-773 Bydgoszcz
z dopiskiem „Promocja - Kup łóżko i materac - stelaż dostaniesz gratis" lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: reklamacje@beds.pl

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez STWD Roman Bilecki, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do STWD Roman Bilecki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

 


§ VI. Postanowienia końcowe

 

1.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) w Internecie: beds.pl/lozko-materac-stelaz-gratis

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Promocja - Kup łóżko i materac - stelaż dostaniesz gratis” 

3. Każda Promocja organizowana przez The Beds jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane The Beds nie łączą się. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

ZOBACZ ŁÓŻKA I MATERACE

Skontaktuj się z nami!

Biuro obsługi klienta / Salon firmowy

Patryk Rulewski

Konsultant ds. sprzedaży

 

535 410 810

pon - pt:

sob:

0900 - 1700

0900 - 1400

 
 

Biuro obsługi klienta

Paulina Bąk

Konsultant ds. sprzedaży

 

535 410 808

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Informacje o dostawie

Dawid Jendraszak

Specjalista ds. logistyki

 

535 410 755

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Płatności i faktury

Agata Bilecka

Specjalista ds. rozliczeń

 

52 360 61 61

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się