Blog o drewnie we wnętrzach i nie tylko

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu nadeskach.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady prywatności na blogu nadeskach.pl (dalej jako „Blog”). Administratorem danych jest Roman Bilecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STWD Roman Bilecki w Bydgoszczy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz, NIP: 554-015-57-66, REGON: 090557215. 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

 • E-mail: dane-osobowe@beds.pl 
 • Adres pocztowy: STWD, ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez odwiedzających blog, podczas komentowania wpisów. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane pozyskiwane przez administratora służą poniższym celom:

Umożliwienie dyskusji w sekcji komentarzy

Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami w serwisie www.beds.pl (Google AdSense)

Monitorowanie aktywności użytkownika w serwisie www.nadeskach.pl i www.beds.pl w tym historii zakupów oraz przeglądanych kategorii na stronie,

Prowadzenie statystyk sprzedaży oraz analizowanie historii zakupów i przeglądanych kategorii w serwisie www.beds.pl za pomocą narzędzi analitycznych (Google Analitycs) pod kątem poprawy jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa zakupów i trafności ofert marketingowych,

Tworzenia i obsługi konkursów oraz akcji promocyjnych

3. ŹRÓDŁA POZYSKIWANYCH DANYCH:

Za pomocą plików cookies w serwisie www.nadeksach.plwww.beds.plPrzy pomocy formularza na stronie www.beds.pl/modele-3d,

Podczas kontaktu z odwiedzającym poprzez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram).

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje dane użytkownika do momentu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Zgodę taką użytkownik może wycofać w dowolnym momencie za pomocą formularza na stronie: www.beds.pl/dane-osobowe

5.  WGLĄD W DANE

Użytkownik ma możliwość wglądu w przechowywane przez administratora dane, historię transakcji i zakupów za pomocą formularza na stronie www.beds.pl/dane-osobowe, usunięcia ich za pomocą ww. formularza, oraz sprostowania poprzez ich edycję w ustawieniach profilu użytkownika lub poprzez kontakt z administratorem:

 • E-mail: dane-osobowe@beds.pl 
 • Adres pocztowy: STWD, ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi w związku z nieprawidłowym przechowywaniem danych osobowych do:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

6. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE

Adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu.

7. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach podanych powyżej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących odwiedzających Blog. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez odwiedzającego swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Administrator może odmówić usunięcia danych,  gdy jest to niezbędne do:

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (…)

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. W przypadku subskrypcji newslettera przez odwiedzającego, Administrator będzie wysyłał na podany przez odwiedzającego adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych na Blogu, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

11. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji odwiedzającego na Blogu, systemom do automatycznej wysyłki mailingu, systemom do generowania statystyk, systemom do profilowania tj.:

Freshmail Sp. z o.o.

Google LLC

Ceneo sp. z o.o

Opineo Sp. z o.o.

Grupie Okazje Sp. z o.o.

Skąpiec Sp. z o.o.

Trusted Shops GmbH

12. PLIKI COOKIES

a. Podczas przeglądania stron internetowych Bloga są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego w związku korzystaniem z Bloga. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Bloga.

b. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń odwiedzającego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń odwiedzającego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez odwiedzającego i dostosować Blog indywidualnie każdemu odwiedzającemu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

c. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego Blog i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego Blog. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego Blog;

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego Blog i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia odwiedzającego Blog. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego Blog.

d. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem:
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu społecznościowego nk.pl, którego administratorem jest Grupa Onet S.A. z siedzibą w Krakowie, Polityka ochrony prywatności nk.pl dostępna jest pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem:

 • konfiguracji i utrzymania Bloga za pośrednictwem usługi IAI-Shop.com, której administratorem jest IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:

 • popularyzacji Bloga za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com, którego administratorem jest AddThis Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:

 • ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Bloga przy wykorzystaniu narzędzia skype.com, którego administratorem jest Microsoft Corporation z siedzibą w USA, Polityka prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:

 • prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego okazje.info, którego administratorem jest Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Polityka prywatności dostępna pod następującym linkiem:

 • prezentowania opinii na stronach internetowych Bloga, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem jest Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polityka cookies dostępna jest pod następującym linkiem:

 • prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem:

 • prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego trustedshops.pl, którego administratorem jest Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii, Polityka prywatności dostępna pod następującym linkiem:

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

13.Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z Bloga. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji odwiedzającego lub czasie pozostawania na danej stronie.

14. W zakresie informacji o preferencjach odwiedzającego gromadzonych przez sieć reklamową Google odwiedzający może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia:

15. Odwiedzający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia odwiedzającego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Odwiedzający może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu odwiedzającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. Odwiedzający może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

17. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej bloga.