Razem 0,00 zł

Zobacz koszyk Przejdź do zakupu

Kupujesz prosto od polskiego producenta. Szczegóły

Razem 0,00 zł

Przejdź do oferty

Unia Europejska

PON - PT: 0900 - 1700

Biuro obsługi klienta

 

Salon firmowy

Znajdziesz nas tutaj:

Ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz - w pobliżu salonu Ikea oraz sklepu Lidl

Godziny pracy:

Pon - Pt: 900 - 1700

Sobota: 900 - 1400

 
negocjuj
koszyk
0
0
0 zł

Dotacje i zrealizowane projekty UE

Go To Brand

Render

 

 

 

Projekt pt.: „Rozwój eksportu firmy STWD Roman Bilecki - promowanie produktów branży meblarskiej za granicą”
jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw;
poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

 

Cel projektu: Głównym celem jest promowanie produktów branży Meblarskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy, zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty: pozyskanie 7 kontraktów handlowych

 

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży Meblarskiej w celu promowania oferty firmy STWD Roman Bilecki, która ma szansę stać się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu dotyczy rodzaju działalności PKD 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli. Rynki, na których będą prowadzone działania w projekcie: Niemcy, Szwecja, Belgia, Stany Zjednoczone, Włochy, Polska Rynki perspektywiczne projektu: Stany Zjednoczone Projekt będzie realizowany w terminie: 12.03.2020-30.09.2023

 

Osiągnięte Efekty: Pozyskanie nowych klientów, wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, Zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych

 

Otrzymane nagrody w ramach udziału w targach:

Laureat konkursu pt.: „Love at first Sight” i nagroda za prezentowane łóżko z kolekcji „Pola” podczas imprezy targowo-wystawienniczej : BRUSSELS FURNITURE FAIR -07.02.2023 r.-11.02.2023 r.

Złoty Medal 2023 targów MTP

Grand Prix targów MTP

 

Wartość Projektu wynosi 499 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 374 250,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

1. Udział w misji wyjazdowej High Point USA 31.03.2022 r. – 07.04.2022 r.

 

 

 

2. Dodatkowe działania promocyjne: materiały informacyjno-promocyjne

 

 

 

3. Impreza targowo-wystawiennicza M.O.W- Bad Salzuflen 18.09.2022r. - 22.09.2022r.

 

 

 

4. Uczestnictwo w imprezie targowo-wystawienniczej: BRUSSELS FURNITURE FAIR 07.02.2023 r. - 11.02.2023 r.

 

 

 

5. Uczestnictwo w imprezie targowo-wystawienniczej: STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 07.02.2023 r. - 11.02.2023

 

 

 

6. Impreza targowo-wystawiennicza w Poznaniu – Meble Polska 21.02.2023 r. - 24.02.2023 r.

 

 

 

7. Impreza targowo-wystawiennicza: IMM COLOGNE 4.06.2023r. - 07.06.2023r.

 

 

 

8. Impreza targowo-wystawiennicza: MOW Bad Salzuflen 17.09.2023 r. – 21.09.2023 r.

 

Fundusze Regionalne

Render

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny w ramach Funduszy Regionalnych

 

 

Mając na uwadze wygodę naszych klientów, wdrożyliśmy unikatowy system ofertowania, który umożliwia Państwu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz dokonanie modyfikacji w wybranych przez Państwa produktach.

 

 

 

Cele projektu

 

Realizacja projektu doprowadzi do powstania innowacyjnego w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa, wytwarzającego kastomizowane meble z drewna litego. Opracowana w ciągu roku, własna, autorska Technologia UMC, obejmująca swym zakresem kluczowe obszary budowania łańcucha wartości produktu, takie jak: marketing, przygotowanie produkcji i proces technologiczny, jest technologią spójną i gotową do wdrożenia. Jej wdrożenie doprowadzi do powstania zautomatyzowanej fabryki, dzięki której Klient będzie mógł uczestniczyć w procesie projektowania mebla, zobaczyć go w zaaranżowanym pomieszczeniu, w wirtualnej rzeczywistości (gogle Virtual Reality) za pośrednictwem smartfona lub u siebie w domu za pośrednictwem rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality) - przed zakupem i bez wychodzenia z domu.

 

Dzięki wdrożeniu Technologii UMC będzie możliwe wytwarzanie na rynku nowego produktu, którym jest mebel z litego drewna, kastomizowany przez klienta w sposób nieograniczony, z terminem dostawy nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, i procesem produkcyjnym trwającym 10-16 dni roboczych. Przyjmuje się, iż wdrożenie technologii UMC pozwoli na zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa STWD przez okres nie krótszy niż 10 lat.

 

Projekt swym zakresem obejmuje budowę nowoczesnej i zautomatyzowanej hali maszyn, inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co umożliwi wdrożenie nowej technologii oraz doprowadzi do zasadniczej i całościowej zmiany istniejącego procesu produkcyjnego. W wyniku tej inwestycji możliwe będzie w sposób usystematyzowany, przemyślany i skuteczny oferowanie on-line innowacyjnej usługi masowej personalizacji mebli z litego drewna wraz z ich wytwarzaniem oraz dostarczaniem do finalnego klienta. Do prezentacji i dystrybucji produktów zostanie użyty wielojęzyczny, będący własnością beneficjenta, sklep internetowy www.beds.pl, z ugruntowaną pozycją na rynku i odwiedzalnością blisko 100.000 użytkowników/m-c.

 

 

 

Planowane efekty

 

Realizacja projektu doprowadzi do powstania innowacyjnego w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa, wytwarzającego kastomizowane meble z drewna litego. Opracowana w ciągu roku, własna, autorska Technologia UMC, obejmująca swym zakresem kluczowe obszary budowania łańcucha wartości produktu, takie jak: marketing, sprzedaż, przygotowanie produkcji i proces technologiczny, jest technologią spójną i gotową do wdrożenia. Jej wdrożenie doprowadzi do powstania jedynego na świecie przedsiębiorstwa, dzięki któremu Klient będzie mógł uczestniczyć w procesie projektowania mebla, zobaczyć go w zaaranżowanym pomieszczeniu, w wirtualnej rzeczywistości (gogle Virtual Reality) za pośrednictwem smartfona lub w domu za pośrednictwem rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality) - przed zakupem i bez wychodzenia z domu. Do prezentacji i dystrybucji produktów zostanie użyty wielojęzyczny, będący własności beneficjenta, e-sklep o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim, z odwiedzalnością blisko 100.000 użytkowników miesięcznie.

 

Realizacja inwestycji przyniesie również następujące efekty:

1. Zasadniczą zmianę procesu technologicznego, opartego na systemie elastycznego wytwarzania wyrobów kastomizowanych ("każdy inny") - innowacja procesowa;

2. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej w zakresie organizacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia idei masowej kastomizacji (schemat procesu UMC);

3. Utworzenie 4 nowych miejsc pracy z uwzględnieniem polityki równych szans.

4. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - dzięki inwestycji przedsiębiorstwo zaoferuje na rynku nowy atrakcyjny produkt: mebel kastomizowany z litego drewna (innowacja produktowa), co będzie implikowało wzrost przychodów ze sprzedaży;

5. Zaangażowanie klienta w proces projektowy, co wpisuje przedsięwzięcie w ideę "wspólnego tworzenia";

6. Pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez ekoinnowacje i rozwiązania proekologiczne (pkt. IV.5. Załączonej Technologii);

 

 

 

Wartość projektu

 

5 796 375,00 PLN

 

 

 

Wkład Funduszy Europejskich

 

2 591 875,00 PLN

 

 

 

 

Render

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

Salon firmowy będzie czynny w dniach: 2 i 4 maja 2024. Zapraszamy!

Sprzedaż / Salon firmowy

Patryk Rulewski

Konsultant ds. sprzedaży

 

pon - pt:

sob:

0900 - 1700

0900 - 1400

 
 

Realizacja zamówień

Paulina Bąk

Realizacja zamówień

 

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Informacje o dostawie

Dawid Jendraszak

Specjalista ds. logistyki

 

pon - pt:

0600 - 1400

 
 

Obsługa posprzedażna

Mirosław Antul

Konsultant ds. obsługi
posprzedażnej

 

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Płatności i faktury

Monika Wojasińska

Specjalista ds. rozliczeń

 

pon - pt:

0700 - 1500

 
 

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się